Rutekort

Rutekort 120 km.
Rutebeskrivelse:

Velkommen til en dejlig rute, som selv for den trænede, vil kunne virke en smule udfordrende, specielt hvis vejret vil tilsmile os med lidt vind. Med denne beskrivelse, vil vi opfordre jer til, med lidt jysk besindighed, at tage udfordringen op.
Kort efter starten i Hørning kommer den første udfordring, bakken ved Jeksen, med stigning på 3,5 til 12% over ca. 400 m. Derefter kommer stigningerne slag i slag efter hinanden. Alken, Sdr. Vissing, Tønning, videre mod Træden, og den gode stigning ved Lundum. Fra Lundum går turen mod Danmarks højeste punkt! Yding Skovhøj.
Depot på Yding Skovhøj!
Herfra går det ned mod Elling, hvor opkørslen til Ousted Kirke så småt starter. Fra Ousted Kirke går det nedad mod Skanderborg sø. Her starter opkørslen ad Lyngvej, videre mod Hylke og over til Bjergvej. Næste stigning er fra Pilbrodalen og op mod Vitved, herfra mod Solbjerg og de sidste bakker langs Solbjerg sø, mod mål i Hørning.
Rutekort 120 km. PDF.  Elektronisk rutekort 120 km.

Rutekort 85 km.
Rutebeskrivelse

Ruten følger 120 km-ruten til Y-krydset ca. 4 km. efter Gl. Ry. Herfra køres mod Voerladegård, en lang men ikke så stejl opkørsel. Fra Voerladegård går turen mod Yding, hvorfra Yding Skovhøj med sine 5-15% stigning ses forude.
Depot på toppen!
Herfra går det ned mod Skanderborg sø, hvor Lyngvejen venter forude, og senere Bjergvej og bakken op mod Vitved. Herfra går det mod Solbjerg, og langs Solbjerg sø, med de sidste udfordringer mod mål i Hørning.
Rutekort 85 km.  Elektronisk rutekort 85 km.

NY RUTE 53,3 Km.

Rutebeskrivelse

Grøn rute på 53,3 km. følger ruterne 120 km.  og 85 km til Alken, hvor der drejes til venstre øst om Mossø mod Fuldbro Mølle ad Alken vej, Vædebrovej og Vroldvej. Grøn pil. Umiddelbart efter Fuldbro drejes til venstre ad Tånnig vej. Grøn pil, mod Tånning. I Tånnig drejes igen mod venstre, grøn pil mod Horndrup. Samme rute som 120 km. og 85 km. Efter passagen af Horsensvej svinges igen til venstre ved jernbanen ad Hylkevej, grøn pil. Igen til venstre ad Hylke Møllevej, grøn pil, forbi golfbanen til Båstrup. Fra Båstrup, følges alle 3 ruter, til mål i Hørning.

Elektronisk rutekort 53,3 Km.

 

Skriv et svar